Tuesday, 25 March 2014

Program Aplikasi Vektor Menggunakan DelphiTombol “Panjang Vektor 1”

var a,b,c:real;
begin
memo1.Clear;
a:=strtofloat(edit1.Text);
b:=strtofloat(edit2.Text);
c:=sqrt(a*a+b*b);
memo1.Lines.Add('Titik (x,y) = ('+floattostr(a)+','+floattostr(b)+')');
memo1.Lines.Add('');
memo1.Lines.Add('Jawaban:');
memo1.Lines.Add('Panjang Vektor = sqrt(a^2 + b^2)');
memo1.Lines.Add('Panjang Vektor = sqrt('+floattostr(a)+'^2 + '+floattostr(b)+'^2)');
memo1.Lines.Add('Panjang Vektor = '+floattostr(c));

Tombol “Panjang Vektor 2”

var a,b,c:real;
begin
memo1.Clear;
a:=strtofloat(edit3.Text);
b:=strtofloat(edit4.Text);
c:=sqrt(a*a+b*b);
memo1.Lines.Add('Titik (x,y) = ('+floattostr(a)+','+floattostr(b)+')');
memo1.Lines.Add('') ;
memo1.Lines.Add('Jawaban:');
memo1.Lines.Add('Panjang Vektor = sqrt(a^2 + b^2)');
memo1.Lines.Add('Panjang Vektor = sqrt('+floattostr(a)+'^2 + '+floattostr(b)+'^2)');
memo1.Lines.Add('Panjang Vektor = '+floattostr(c));

Tombol “V1+V2”

var x1,y1,x2,y2,j1,j2:real;
begin
memo1.Clear;
x1:=strtofloat(edit1.Text);
y1:=strtofloat(edit2.Text);
x2:=strtofloat(edit3.Text);
y2:=strtofloat(edit4.Text);
j1:=x1+x2;
j2:=y1+y2;
memo1.Lines.Add('Titik (x1,y1) = ('+floattostr(x1)+','+floattostr(y1)+')');
memo1.Lines.Add('Titik (x2,y2) = ('+floattostr(x2)+','+floattostr(y2)+')');
memo1.Lines.Add('');
memo1.Lines.Add('Jawaban:');
memo1.Lines.Add('Jumlah Vektor = (x1+x2)i + (y1+y2)j');
memo1.Lines.Add('Jumlah Vektor = ('+floattostr(x1)+'+'+floattostr(x2)+')i + ('+floattostr(y1)+'+'+floattostr(y2)+')j');
memo1.Lines.Add('Jumlah Vektor = '+floattostr(j1)+'i + '+floattostr(j2)+'j');


Tombol “V1-V2”

var x1,y1,x2,y2,j1,j2:real;
begin
memo1.Clear;
x1:=strtofloat(edit1.Text);
y1:=strtofloat(edit2.Text);
x2:=strtofloat(edit3.Text);
y2:=strtofloat(edit4.Text);
j1:=x1-x2;
j2:=y1-y2;
memo1.Lines.Add('Titik (x1,y1) = ('+floattostr(x1)+','+floattostr(y1)+')');
memo1.Lines.Add('Titik (x2,y2) = ('+floattostr(x2)+','+floattostr(y2)+')');
memo1.Lines.Add('');
memo1.Lines.Add('Jawaban:');
memo1.Lines.Add('Selisih Vektor = (x1-x2)i + (y1-y2)j');
memo1.Lines.Add('Selisih Vektor = ('+floattostr(x1)+'-'+floattostr(x2)+')i + ('+floattostr(y1)+'-'+floattostr(y2)+')j');
memo1.Lines.Add('Selisih Vektor = ('+floattostr(j1)+')i + ('+floattostr(j2)+')j');

Tombol “V2-V1”

var x1,y1,x2,y2,j1,j2:real;
begin
memo1.Clear;
x1:=strtofloat(edit1.Text);
y1:=strtofloat(edit2.Text);
x2:=strtofloat(edit3.Text);
y2:=strtofloat(edit4.Text);
j1:=x2-x1;
j2:=y2-y1;
memo1.Lines.Add('Titik (x1,y1) = ('+floattostr(x1)+','+floattostr(y1)+')');
memo1.Lines.Add('Titik (x2,y2) = ('+floattostr(x2)+','+floattostr(y2)+')');
memo1.Lines.Add('');
memo1.Lines.Add('Jawaban:');
memo1.Lines.Add('Selisih Vektor = (x2-x1)i + (y2-y1)j');
memo1.Lines.Add('Selisih Vektor = ('+floattostr(x2)+'-'+floattostr(x1)+')i + ('+floattostr(y2)+'-'+floattostr(y1)+')j');
memo1.Lines.Add('Selisih Vektor = ('+floattostr(j1)+')i + ('+floattostr(j2)+')j');

Tombol “V1.V2”

var x1,y1,x2,y2,j1,j2,jt:real;
begin
memo1.Clear;
x1:=strtofloat(edit1.Text);
y1:=strtofloat(edit2.Text);
x2:=strtofloat(edit3.Text);
y2:=strtofloat(edit4.Text);
j1:=x1*x2;
j2:=y1*y2;
jt:=j1+j2;
memo1.Lines.Add('Titik (x1,y1) = ('+floattostr(x1)+','+floattostr(y1)+')');
memo1.Lines.Add('Titik (x2,y2) = ('+floattostr(x2)+','+floattostr(y2)+')');
memo1.Lines.Add('');
memo1.Lines.Add('Jawaban:');
memo1.Lines.Add('Perkalian Vektor = (x1*x2) + (y1*y2)');
memo1.Lines.Add('Perkalian Vektor = ('+floattostr(x1)+'*'+floattostr(x2)+') + ('+floattostr(y1)+'*'+floattostr(y2)+')');
memo1.Lines.Add('Perkalian Vektor = ('+floattostr(j1)+') + ('+floattostr(j2)+')');
memo1.Lines.Add('Perkalian Vektor = '+floattostr(jt));

Panjang Proyeksi :
Tombol “aàb”

var x1,y1,x2,y2,p:real;
begin
memo1.Clear;
x1:=strtofloat(edit1.Text);
y1:=strtofloat(edit2.Text);
x2:=strtofloat(edit3.Text);
y2:=strtofloat(edit4.Text);
p:=(x1*x2+y1*y2)/(sqrt(x2*x2+y2*y2));
memo1.Lines.Add('Titik (x1,y1) = ('+floattostr(x1)+','+floattostr(y1)+')');
memo1.Lines.Add('Titik (x2,y2) = ('+floattostr(x2)+','+floattostr(y2)+')');
memo1.Lines.Add('Ditanya : Panjang Proyeksi a pada b (c)?');
memo1.Lines.Add('');
memo1.Lines.Add('Jawaban:');
memo1.Lines.Add('c = (x1*x2+y1*y2)/(sqrt(x2*x2+y2*y2))');
memo1.Lines.Add('c = '+floattostr(p));

Tombol “bàa”

var x1,y1,x2,y2,p:real;
begin
memo1.Clear;
x1:=strtofloat(edit1.Text);
y1:=strtofloat(edit2.Text);
x2:=strtofloat(edit3.Text);
y2:=strtofloat(edit4.Text);
p:=(x1*x2+y1*y2)/(sqrt(x1*x1+y1*y1));
memo1.Lines.Add('Titik (x1,y1) = ('+floattostr(x1)+','+floattostr(y1)+')');
memo1.Lines.Add('Titik (x2,y2) = ('+floattostr(x2)+','+floattostr(y2)+')');
memo1.Lines.Add('Ditanya : Panjang Proyeksi b pada a (c)?');
memo1.Lines.Add('');
memo1.Lines.Add('Jawaban:');
memo1.Lines.Add('c = (x1*x2+y1*y2)/(sqrt(x1*x1+y1*y1))');
memo1.Lines.Add('c = '+floattostr(p));


Vektor Ortogonal :
Tombol “aàb”

var x1,y1,x2,y2,p,px,py,v:real;
begin
memo1.Clear;
x1:=strtofloat(edit1.Text);
y1:=strtofloat(edit2.Text);
x2:=strtofloat(edit3.Text);
y2:=strtofloat(edit4.Text);
p:=(x1*x2+y1*y2)/(sqrt(x2*x2+y2*y2))*(sqrt(x2*x2+y2*y2));
px:=p*x1;
py:=p*y1;
memo1.Lines.Add('Titik (x1,y1) = ('+floattostr(x1)+','+floattostr(y1)+')');
memo1.Lines.Add('Titik (x2,y2) = ('+floattostr(x2)+','+floattostr(y2)+')');
memo1.Lines.Add('Ditanya : Vektor Ortogonal a pada b (c)?');
memo1.Lines.Add('');
memo1.Lines.Add('Jawaban:');
memo1.Lines.Add('c = ('+floattostr(p)+'*'+floattostr(x1)+')i + ('+floattostr(p)+'*'+floattostr(y1)+')j');
memo1.Lines.Add('c = ('+floattostr(px)+')i + ('+floattostr(py)+')j');

Tombol “bàa”                   

var x1,y1,x2,y2,p,px,py,v:real;
begin
memo1.Clear;
x1:=strtofloat(edit1.Text);
y1:=strtofloat(edit2.Text);
x2:=strtofloat(edit3.Text);
y2:=strtofloat(edit4.Text);
p:=(x1*x2+y1*y2)/(sqrt(x1*x1+y1*y1))*(sqrt(x1*x1+y1*y1));
px:=p*x2;
py:=p*y2;
memo1.Lines.Add('Titik (x1,y1) = ('+floattostr(x1)+','+floattostr(y1)+')');
memo1.Lines.Add('Titik (x2,y2) = ('+floattostr(x2)+','+floattostr(y2)+')');
memo1.Lines.Add('Ditanya : Vektor Ortogonal b pada a (c)?');
memo1.Lines.Add('');
memo1.Lines.Add('Jawaban:');
memo1.Lines.Add('c = ('+floattostr(p)+'*'+floattostr(x2)+')i + ('+floattostr(p)+'*'+floattostr(y2)+')j');
memo1.Lines.Add('c = ('+floattostr(px)+')i + ('+floattostr(py)+')j');
end;

Reactions:

0 comments:

Post a Comment

Catatan Kuliah

Syaharuddin Al Musthafa